Smear Testi:  Serviks kanseri taramasında kullanılan smear testi kadınlarda erken tanı anlamıda son derece değerli bir testtir

 

 Smear Testi Nasıl Yapılır: Smear alınması son derece basit bir yöntemdir. Jinekolojik muayene esnasında vajinal spekulum yerleştirildikten sonra portio ve servikal kanaldan örnekleme yapılır. Örnekleme yapılmadan önce son 48 saatte cinsel ilişki, lavaj veya intravajinal herhangi bir tedavi uygulanmamış olmalıdır. Genital enfeksiyon varsa tedavi edilmeli, sonra smear alınmalı, fazla miktarda mukus varsa gaz bezli tamponlarla silinmelidir; siklus kanamasını izleyen günler smear testinin uygulaması için daha uygundur.

Ne zaman başlanması: Servikal kanser taraması ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra veya 21 yaşından itibaren başlanmalıdır.30 yaşından küçük kadınlardan yılda bir kez PAP smear alınmalı›, 30 yaşından büyüklerde ise, ardışık 3 smear sonucunun negatif olduğu durumda en az 2-3 yılda bir tekrarlanmalıdır. Ancak HIV (Human Immunodeficiency virus) pozitif olanlar, bağışıklık yetersizliği olanlar, inutero DES (dietilstilbestrol)’e maruz kalanlar, organ transplantasyonu yapılmış olanlar, kemoterapi veya kronik kortikosteroid tedavisi alanlarda tarama sıklığı arttırılmadır. Servikal kanser tarama sıklığı ne olursa olsun her kadına yılda bir kez pelvik muayene yapılmalıdır.