Gebelikte ortaya çıkan şeker yükselmesi hem anne için hem de bebek için çeşitli riskleri taşımaktadır. Son zamanlarda ortaya atılan Diyabet tanısını koymaya yönelik testler hakkındaki iddialar açıkçası kanıtlanmış olmayıp sadece kişisel kanılarından ibarettir. Oysa şeker hastalığının bebek ve anne üzerine etkileri yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış olup tüm dünya tarafından kabul edilmektedir.

Gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı(Gestasyonel Diyabetes mellitus) bir gebede var diyebilmek için yapılan 75 gr glukoz yükleme testinin:

 1. saat kan şekeri ≥ 180 mg/dl
 2. saat kan şekeri ≥ 153 mg/dl üzerinde çıkması  gerekemektedir.

Gebelikte Şeker Hastalığının Daha Çok Görüldüğü Gebeler

 • Daha önceki gebeliklerinde şekeri yüksek olan ve ailede diyabet öyküsü olan gebeler
 • İleri yaş, 27-30
 • Açıklanamayan fetal ölüm, daha önceden zor doğum öyküsü olanlar
 • Makrozomik bebek ,
 • Polihidramnios
 • Diğer endokrin bozuklukları bulunan gebeler
 • Açlık Kan Şekerinin≥95 üzerinde olması
 • Glikozüri İdrarda şeker yüksekliği bulunan gebeler
 • Kilo fazlası olan gebelerde

Gebelikte Şeker Hastalığının Daha Az Görüldüğü Gebeler 

 • Yaş< 25
 • Diyabet öyküsü olmamalı
 • Gebelik öncesi kilo normal
 • Gebelikte kilo alımı normal
 • Kötü obst. öykü olmamalı
 • Anormal glukoz testi olmamalı
 • Açlık kan şekeri normal <95

Şeker hastalığının Anne açısından Riskleri

 • Preeklampsi,Gebelik Hipertansiyonu :Gebelik şekeri yüksek olan hamilelerde daha sık olarak karşılaşılmaktadır. Eğer Gebelik Şekeriniz yüksek ise mutlaka tansiyonlarınızı da kontrol etmelisiniz
 • Polihidramnioz :Anne karnında bebeğin amniyo sıvısının yani suyunun fazla miktarda olması
 • Üriner enfeksiyon :Şeker yüksek olan gebelerinin üriner enfeksiyon riski artmaktadır
 • Sezeryan ile doğum oranı %30-50 oranında artmaktadır.
 • Gebeliğinde şeker tanısı alan gebelerin Gelecekte Tip 2 diyabet olma olasığı %26 dır.
 • Bir önceki gebeliğinde şeker yükselmiş olan gebelerin Sonraki gebelikte gebelik şekeri yükselmesi olasığı %68dir.

Şeker hastalığının Bebek açısından Riskleri

 • Fetal Makrozomi, Annenin şekerinin yüksek bebeğe geçen şeker miktarının da sürekli yüksek olmasına neden olur. Bu durum bebeğin anne karnında fazla kilolu olmasına yol açar. 4000 gr ve üzeri bebekler doğabilir.
 • Hipoglisemi, Anne karnında sürekli yüksek düzeyde şekere maruz kalan bebek insülün hormonunu artırarak cevap verir bu duruma. Doğumdan sonra plesentadan ayrılan bebek yüksek şekere olan alışganlığından dolayı insülin hormonunu doğum sonrası ilk günlerde yine yüksek sentezlemeye devam ede ettiğinden bebekte şeker düşüklüğü (hipoglisemi) olarak kendini gösterir. Bebeklerde hipoglisemi çok ciddi bir durumdur.
 • Doğum travmaları Doğum sırasında omuz takılma sendromları ve klavikula kırıkları
 • Gebelikte annenin şeker yüksekliği bebeğin ileri yaşamında Obezite, Tip 2 diyabet riskinide arttırmaktadır.
 • Nörolojik-entelektüel zaaf
 • Kardiak septal hipertrofi
 • Respiratuvar distress sendromu, Akçiğerlerin solunumu tam yapamaması bebeğin oksijen seviyenin düşmesine neden olur.
 • ani bebek ölümü

 

 1. Gebelikte Glukoz Testleri

1). 50 g glukozlu tarama testi: Gebeliğin 24.-28. haftalarında rastgele bir zamanda yapılan bir tarama testidir. Tanı koydurmaz eğer 50 g glukozlu sıvı içirildikten 1 saat sonra PG düzeyi ≥140 mg/dl ise diyabet açısından kuşkuludur, daha ileri bir testin (100 g veya 75 g glukozlu OGTT) yapılması gerekir.

2). OGTT: 50 g glukozlu tarama testi pozitif olan gebelerde tanıyı kesinleştirmek için 100 g glukozlu 3 saatlik OGTT yapılmalıdır. Alternatif olarak, tanı amaçlı OGTT, 75 g glukoz ile 2 saatlik olarak da yapılabilir. Her iki testte de en az iki değerin normal sınırı aşması gestasyonel diyabetes mellitus tanısı koydurur

75 gr Glukoz yüklemsi ile yapılan test sonucunda :

Açlık ≥92

1.saat ≥180

2.saat ≥153 çıkması gebelikte şeker hastalığı tanısı konur

 1. Gebelikte şeker hastalığı olan kadınlarda aşağıdaki glisemik hedeflere ulaşılmasına çalışılmalıdır:
 • Açlık ve öğün öncesi Plazma Glukozu ≤95 mg/dl
 • 1.saat Plazma Glukozu 100-140 mg/dl
 • 2.saat Plazma Glukozu 90-120 mg/dl
 • A1C ≤%6

Tedavi: Gebelikte ortaya çıkan şekerin tedavisini mutlaka bir endokrin uzmanı tarafından düzenlenmelidir. Şekerin yüksekliğine göre tedavide değişiklik yaklaşımlar olaibilir.

Gebelikte Şeker Hastalığı ortaya çıkan gebelerin kilo kontrolü ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmekten uzak kalması önemlidir. Eğer beslenmeye dikkat ederseniz ve gebeliğinizde yürüyüş, gebelik platesi  gibi gebeliğinizi zorlamayacak egzersizler yaparsanız şekerinizin kontrolüne katkıda bulunursunuz.