Project Description

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı nedir??

Kadın hastalıkları ve doğum konusunda uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimdir.

HEKİM

İnsan anatomisi , fizyolojisi ve psikolojisini öğrenerek sağlıklı bir vücudun nasıl olması gerektiği konusunda eğitim almış gözlemlemiş pratiğini bu konuda uzmanlaşmış hocalar eşliğinde görerek duyarak dokunarak uygulayarak özümsemiş, bu anatomi ve fizyolojide olabilecek aksaklıkları, hastalıkları, eksiklikleri, dış etkenleri ve bunların yol açabileceği sıkıntılar ile sonuçları; kendisinden ailesinden özveride bulunarak belki de kendi fizyoloji ve psikolojisini bozarak keşfetmiş, öncelikle İNSANDIR.


Üstün bir akademik yeteneğe sahip

Bilime,özellikle biyoloji anatomi ve fizyolojiye ilgi duyan
Kuvvetli bir dikkat ve belleğe sahip
Sabırlı ve azimli
Beyin el koordinasyonu yüksek
Meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilen
Hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım etme isteği güçlü bir kişi olması gerekir

Mucizeler yaratma gibi doğa üstü güçleri yoktur maalesef. Ama öğrendiklerini doğru, dürüst kişiye ve dokuya saygılı ve en iyi şekilde önelikle zarar vermeden yapmak gibi yükümlülükleri vardır. Engel olunamayan tedavi edilemeyen durumlarda acıyı en aza indirmek ve  hasta ile yakınını bilgilendirerek empati kurma yetisine sahip olmakla sorumludur.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı önce hekim olduktan sonra tıpta uzmanlık sınavını (  tus : tıp fakültesi öğrencilerinin stres kaynağı) kazanarak fakülte veya eğitim araştırma hastanelerinde asistan olarak görevlendirilir yani çıraklık

dönemi ve askeri hiyerarşi ile eğitim başlamıştır.  4-5 yıl süren uykusuz geceler nöbetler dosyalar yazılar ders çalışmalar vaka peşinde koşmalar itilip kakılmalar ile 5 yıl süren imtihan. Son sene tez hazırlanır ve uzmanlık yetilerini kazanıp kazanmadığına dair teorik ve ameliyat başında sınava tabi tutularak ehliyetlendirilir. Şimdiki sistemde mecburi sistemde hizmet vemeden ehliyetini kullanamaz ve hooop kura çekilir. Yaklaşık 1.5 sene mecburi hizmet sonrası serbesttir isterse devlet isterse özel sektörün dişlilerine hazır çıtır mayalanmış doktor..

Hem mecburi hizmette hem de sonrasında sudan çıkmış balık gibidir. Geçirdiği; kitaplar ve hastalarla olan uzun zaman sosyal hayattan uzaklaşmış ama insanlarla iç içe…

Artık yalnızdır, ne eğitildiği ülke ne de onu eğiten  destek olan hocaları yoktur. Öğrendiği ve doğru olduğunu bildiği tecrübe ettiği şekilde çalışmaya başlar ama o da ne çalışma şeklini hızını istediği tetkikleri yönlendiren tecrübe etmediği güçlerle karşı karşıya ve yaptığı yanlıştan kaynaklanmayan doğal olabilir olarak bildiği literatürde gördüğü okuduğu olayların sorunmlusu ve sebebi olarak halkın önüne atılmaktadır.

Para mı ??  hangi mesleğe hangi ticari konuya hangi üretime bu kadar emek ve düşünce sarfetse yapamayacağı iş olmadığını bilir. Düşünür aklından geçirir de bazen mesleki aşk ve o faydalı olduğunda hissettiği bağımlılık yapan salgıladığı madde olmasa, teşekkür edilmese de bakışlarda ki o minnettarlık ifadesini bir kere görmemiş olsa arkasını dönüp çok rahat gider…

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı budur, insanların en mahrem bilgilerini paylaşıp, en hassas muayenelerini yaparak kadınları ergenlikten menapoza her döneminde takip edebilen, iki canı iç içe korumaya, 2. canın var olmasında destek olmaya çalışan günah keçisidir.

İşte tam bu sebeple tekel oluşturulmaya çalışılan sağlık sektörünün dişlilerinden kurtularak  HEKİM olarak  yeterli zaman ve özel itina ile mesleğimin gerekliliklerini layıkı ile yapabilmek için muayenehane açma kararı aldım.

Güleryüzlü sağlıklı bir iletişim için sağlıklı. dinlenmiş bir beden ve sağlıklı, zaman çatışması olmadan düşünebilen bir beyin ile hizmete hazırım…..

 “>